Harran Üniversitesi
Ön Kayıt Sistemi
 
 

 Kesin Kayıt İçin İstenecek Belgeler:     (2014 ÖSYS TERCİH KILAVUZU 4. MADDE "KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER" )

1-    Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı Lise Diplomasının aslı, Lise Diploması hazırlanmamış olanların ortaöğretim kurumundan aldığı yeni tarihli Mezuniyet Belgesi’nin aslı.  (Diplomasını kaybedenler ise mezun oldukları okuldan alacakları “DİPLOMASINI KAYBEDENLERE MAHSUS ÖĞRENİM BELGESİ”. )

(Önlisans/Lisans Diploma veya Mezuniyet Belgesine sahip olanlar mezun oldukları Üniversiteden Lise Diplomasının aslını almak zorunda olup, kayıtlarımızda esas belge Lise Diplomasıdır.) DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE YERLEŞENLER HARİÇ (DGS ile yerleşenler ÖNLİSANS MEZUNİYET BELGESİ VEYA DİPLOMASI ile kayıt yapacaklardır.)

DİPLOMASININ ASLI OLMAYAN ÖĞRENCİLERİN KAYITLARI YAPILMAYACAKTIR. 

2-  Nüfus Cüzdanının Aslı ve 1 adet Fotokopisi

3-    Vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş 12 adet, 4.5x6 cm boyutlarında),

4- ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumlarına kayıt esnasında görevlilerimiz tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinden bakılabilecektir. *

* Askerlikle ilgili sorunları olan 1991 ve daha önceki doğumlu erkek adayların bağlı bulunduğu Askerlik Şubelerine uğrayarak kayıt için gerekli belgeyi getirmeleri gerekmektedir.

5-    2014–2015 Eğitim-Öğretim Yılı 2. Öğretim Öğrencilerinin 1.Yarıyıla ait Katkı Payı banka dekontu 

** 1. Öğretim Yeni Kayıt olacak öğrencilerden Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Katkı Payı alınmayacaktır.

6-  Tıp Fakültesini kazanan öğrenciler için sağlık kurulu raporu.


 T.C. Kimlik No  
Baba Adı  
Doğum Tarihi / /
© Proliz Yazılım