Harran Üniversitesi  
Bologna Bilgi Sistemi
  • Kurumsal Bilgiler
  • Akademik Birimler
  • Öğrenciler İçin Genel Bilgi
  • Diploma Eki
 
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Fakültemizin kuruluşu Milli Eğitim Bakanlığı’nın 28.06.1995 tarih ve 16923 sayılı yazısı üzerine 2809 Sayılı kanunun Ek 30. maddesine göre Bakanlar Kurulu tarafından 04.07.1995 tarihinde kararlaştırılmıştır. İşletme, İktisat, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler ve Ekonometri bölümleri açılmış olup İşletme, İktisat ve Maliye bölümleri lisans ve yüksek lisans düzeyinde, Kamu Yönetimi bölümü ise sadece lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

Fakültemizde 2 Profesör, 8 Doçent, 14 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 8 Araştırma Görevlisi ve 16 İdari Personel çalışmaktadır. Ayrıca 3 Araştırma Görevlisi YÖK tarafından 35. maddeye göre doktoralarını tamamlamak üzere diğer üniversitelerde görevlendirilmiştir.