Harran Üniversitesi
Bologna Bilgi Sistemi
   
  • Kurumsal Bilgiler
  • Akademik Birimler
  • Öğrenciler İçin Genel Bilgi
  • Diploma Eki

 
 
İLAHİYAT FAKÜLTESİ

          Şanlıurfa İlahiyat Fakültesi, 27 Haziran 1987 tarihinde 3389 Sayılı Kanun’la ilk olarak Gaziantep Üniversitesi bünyesinde kuruldu ve 1988–1989 Akademik Yılında Şanlıurfa’da öğrenime başladı. Fakülte daha sonra 3 Temmuz 1992 tarihinde Harran Üniversitesi’nin kurulmasıyla beraber bu üniversiteye bağlı bir birim olarak faaliyet göstermeye başlamıştır.

          Fakülte, ilk olarak şehir merkezine oldukça yakın olan Yenişehir Yerleşkesi’nde yer alırken, 2003 yılında, şehir merkezine yaklaşık 25 km uzaklıkta kurulan Osmanbey Yerleşkesi’ne taşınmıştır. HRÜ İlahiyat Fakültesi birisi idare binası olmak üzere üç ana bloktan oluşmaktadır. Ancak bu üç bloktan yalnızca birisi fakültemiz tarafından kullanılmakta, diğer iki bina ise geçici olarak Mühendislik ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerine tahsis edilmiştir.  

             HRÜ İlahiyat Fakültesi, İslami bilimleri geniş çerçeve içinde ele alarak, öğrencilere yeni bakış açıları kazandırmayı ve öğrencilerin akademik yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Lisansüstü eğitim ile de öğrencilerin konuları derinlemesine incelemesine ve bağımsız mantık yürütebilme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.  

                 Fakültede, Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ve İslam Tarihi ve Sanatları olmak üzere üç bölüm bulunmaktadır. Bu bölümler akademik ve araştırmaya yönelik bölümler olup lisans seviyesinde öğrenci kabul etmemektedirler. Ancak, üç bölümün her birisi de yüksek lisans eğitimi vermektedir. Bölümlerden sadece Temel İslam Bilimleri Bölümü doktora programına sahiptir.

          Fakültemizin akademik kadrosu 6 profesör, 7 doçent, 14 yardımcı doçent, 4 öğretim görevlisi, 4 okutman ve 13 araştırma görevlisi ile beraber 48 kişiden oluşmaktadır. Fakültemizde aynı zamanda 7 idari personel de görev yapmaktadır. Fakültemizin lisans seviyesinde kayıt yaptığı yeni öğrenci kontenjanı (2007-2008 eğitim-öğretim yılı için) 20’dir. Kurulduğu günden beri fakültemiz 650 civarında lisans düzeyinde mezun vermiştir. Lisansüstü seviyesinde eğitim gören ve araştırma yapan 15 civarında öğrencisi de bulunmaktadır. Fakültemiz lisans programı mezunları, genelde orta öğretimde öğretmen olarak ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nda da çeşitli seviyelerde din görevlisi ve idareci olarak iş bulabilmektedirler.  

         Fakülte’de açık raf sistemiyle öğrenci ve araştırmacılara hizmet veren mütevazi bir kütüphane bulunmaktadır. Daha çok bağışlarla gelişen fakülte kütüphanemizin koleksiyonu yaklaşık 9500 ciltten oluşmaktadır. Bu koleksiyon çoğunlukla Arapça ve Türkçe temel eserleri içermenin yanında, az olmakla beraber çok önemli bazı nadir eserleri de barındırmaktadır.
 Copyright ©Proliz Yazılım