Harran Üniversitesi  
Bologna Bilgi Sistemi
  • Kurumsal Bilgiler
  • Akademik Birimler
  • Öğrenciler İçin Genel Bilgi
  • Diploma Eki
 
EĞİTİM FAKÜLTESİ

Fakültemizin, 15.05.2002 tarih ve 2002 / 9 sayılı Üniversite Senato kararıyla Harran Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulması, Millî Eğitim Bakanlığının 19.06.2007 tarih ve 14429 sayılı yazıları üzerine, 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı kanunun ek 30. maddesine göre Bakanlar Kurulunca 26.06. 2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kuruluş kanunu 29 Temmuz 2007 tarih ve 26597 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.


EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı


GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

 

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

 

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

 

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı


ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

İşitme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

Görme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı


YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı