Harran Üniversitesi  
Bologna Bilgi Sistemi
  • Kurumsal Bilgiler
  • Akademik Birimler
  • Öğrenciler İçin Genel Bilgi
  • Diploma Eki
 
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Yüksekokulumuz YÖK Başkanlığı’nın  16.05.1994 tarihinde eğitim-öğretime başlamış olup, halen Tıbbi Laboratuar Teknikleri, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Perfüzyon Teknikleri, Optisyenlik ve Anestezi  Programlarında eğitim vermektedir. Eğitim-öğretim  ön lisans düzeyinde olup, süresi iki yıldır. İlk yılda dersler teorik ağırlıklı olup, okulumuz derslik ve laboratuarlarında verilmektedir. Uygulama dersleri Şanlıurfa il merkezinde bulunan üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi başta olmak üzere tüm kamu ve özel hastaneler ile birinci basamak sağlık kuruluşlarında yürütülmektedir. Öğrenciler 1.yılın sonunda 30 iş günü yaz stajı yapmaktadırlar. Öğrencilerimiz her altı programdan Sağlık Teknikeri unvanı ile mezun olmaktadır. Kamu ve özel tüm sağlık kuruluşlarında görev alırlar. Yüksekokulumuzda, kütüphane, internet odası, bilgisayar laboratuarı, tıbbi laboratuar ve optisyenlik laboratuarı bulunmaktadır.