Harran Üniversitesi
Bologna Bilgi Sistemi
   
  • Kurumsal Bilgiler
  • Akademik Birimler
  • Öğrenciler İçin Genel Bilgi
  • Diploma Eki

 
 
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 KURULUŞ VE GELİŞME           
             Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; sağlık bilimleri alanında lisansüstü eğitim yapmak amacı ile 11 Temmuz 1992 ve 2181 sayılı resmi gazete’de yayınlanan 09.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Harran Üniversitesinin kuruluş kanunun 6. Ek Maddesi (c) fıkrası gereğince Harran Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulmuştur. Enstitümüz 1995–1996 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminde Lisansüstü Eğitim-Öğretime başlamıştır. Tıp, Veteriner ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin değişik Anabilim Dalları ile Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında lisansüstü eğitim verilmektedir.       Enstitümüzde  2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz dönemi itibariyle 31 Lisansüstü Program bulunmaktadır. Lisansüstü programdan; 26'sı yüksek lisans, 5'i doktora programıdır. 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz dönemi itibariyle toplam 207 öğrenci lisansüstü öğrenim görmektedir. Bu öğrencilerden 185'i yüksek lisans, 22'si doktora öğrencisidir. Enstitümüz kuruluşundan bu yana 259 mezun vermiştir. 


             MİSYONUMUZ
          Sağlık Bilimleri Enstitüsü, sağlık bilimleri alanında evrensel etik ilkeler ışığında, bilim ve teknolojiye dayalı eğitim vererek ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, sorgulayıcı, araştırıcı, yaratıcı, evrensel bilime katkı yapan bilim insanı ve uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktır.

           VİZYONUMUZ
          Sağlık bilimleri alanında ulusal ve uluslararası bilim dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, eğitim ve araştırmalarıyla uluslararası düzeyde tercih edilen, dünyadaki nitelikli enstitüler ile eşdeğer, mezunlarının akademik ve araştırma çevrelerince tercih edildiği, bilim insanı ve uzmanlar yetiştiren bir kurum olmaktır. 


Şanlıurfa-Mardin Karayolu Üzeri 18.Km Şanlıurfa/Türkiye
 Copyright ©Proliz Yazılım