Harran Üniversitesi  
Bologna Bilgi Sistemi
  • Kurumsal Bilgiler
  • Akademik Birimler
  • Öğrenciler İçin Genel Bilgi
  • Diploma Eki
 
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
               1992 Yılında Harran Üniversitesi bünyesinde kurulan Fen-Edebiyat Fakültemiz Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Arkeoloji, Sosyoloji, Sanat Tarihi, Doğu Dilleri, Batı Dilleri ve yakın zamanda yeni açılan Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü olmak üzere toplam 13 bölümden oluşmaktadır. Bunların büyük bir bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir. Fakültemiz temel bilim eğitimi veren bir fakülte olmasının yanı sıra diğer fakülte ve meslek yüksek okullarına da ihtiyacı olan temel bilim derslerini verme görevini üstlenmektedir. Halihazırda 2250 öğrencimiz bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, dört yıllık lisans eğitimine ilave olarak pedagoji formasyon eğitimi alıp “alan öğretmeni olabilme imkanına sahiptirler.

               Fakültemizde 8 profesör, 22 doçent ve 42 yardımcı doçent akademik kadrolarda istihdam edilmektedir.

               Fakültemiz uluslararası standartlarda çağdaş eğitim-öğretim metodlarının uygulayarak sağlam temelli bir eğitim-öğretim sağlamanın yanı sıra, öğrencileri eleştirel düşünmeye yönlendirmeyi böylece bağımsız araştırma yapma ve kendilerini yenileme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan, milli birlik ve beraberliğe inanmış, kendine güvenen gençleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.